Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα




Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα

Ὅταν κάποτε φύγω ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς

θὰ ἑλιχθῶ πρὸς τὰ πάνω ὅπως ἕνα

ρυακάκι ποὺ μουρμουρίζει.

Κι ἂν τυχὸν κάπου ἀνάμεσα

στοὺς γαλάζιους διαδρόμους

συναντήσω ἀγγέλους, θὰ τοὺς

μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ

δὲν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶνε

μεταξύ τους μὲ μουσική.

Τhe Greek language

Nikiforos Vrettakos

Τhe Greek language

(translated by Marjorie Chambers)

When Ι sometime leave this light

Ι shall meander upwards like a

murmuring stream.

And if by chance somewhere among

the azure corridors

Ι meet with angels, Ι shall speak

to them in Greek, since

they do not know languages. They

speak among themselves with music.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

My Blog List

Followers